Zawartość
Książka dla pracowników urzędów miejskich

 
Tytuł:Książka dla pracowników urzędów miejskich
Url:https://500.ksiazka-24.pl
Opis: 
 Program Rodzina 500 plus na pierwsze dziecko. Warto przypomnieć, że do 30.06.2019 r. świadczenie wychowawcze było przyznawane na drugie i kolejne dziecko innymi słowy na pierwsze bądź jedyne – po spełnieniu kryterium dochodowego. W nowelizacji przedmiotowej ustawy zadecydowano o rozszerzeniu od 1.07.2019 r. programu „Rodzina 500 plus” na pierwsze lub jedyne dziecko do 18. roku egzystowania – bez sprawdzian dochodowego. Ponadto prawo do świadczenia z tego programu będą miały dodatkowo dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia).