Zawartość
kodeks cywilny ile dni ma miesiąc

 
Tytuł:kodeks cywilny ile dni ma miesiąc
Url:https://kc.biurach.pl
Opis: 
 Komentarz do kodeksu cywilnego zważa najpóźniejszy wcięcie prawny, poddając wnikliwej analizie wszystkie nowelizacje wprowadzone do Kodeksu cywilnego w ostatnim czasie, między innymi przez ustawy: - z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks obywatelski oraz niektórych innych ustaw dotyczącego skrócenia podstawowych terminów przedawnienia roszczeń (Dz.U. z 2018 r. poz 1104). Celem oryginalnych rozwiązań jest wyjątkowo skrót podstawowych terminów przedawnienia poprzez wprowadzenie krótszego ogólnego terminu przedawnienia roszczeń (6 lat), przy pozostawieniu regulacji, zgodnie z którą na rzecz roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń połączonych z prowadzeniem aktywności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3 lata