Zawartość
Poprowadzę sprawę cywilną

 
Tytuł:Poprowadzę sprawę cywilną
Url:https://waltos.kadrikowo.pl
Opis: 
 Strona o postępowaniu karnym, która przedstawia będzie procedurę karną, zwłaszcza z perspektywy aktualnego stanu prawnego, a ten jak wiadomo, w latach zmieniał się nie tylko dynamicznie, wszak także w sposób trudny do przewidzenia. Strona www prezentuje stan prawny i zważa nowelizacje nie tylko Kodeksu postępowania karego dokonane po dniu a zatem dacie stanu prawnego zaprezentowanego w pierwszym wydaniu, tymczasem dodatkowo do głębi nowe uregulowania wprowadzone do krajowego porządku prawnego na mocy ustawy o Sądzie najwyższym. Blog z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Pisarze strony www w poszczególnych rozdziałach omawiają zarówno unormowania, które nie uległy zmianom w jaki sposób i te, jakie poddano, nieraz w oddali idącym, modyfikacjom. Podręcznik stanowi w tym kontekście przewodnik pomagający zrozumieć istotę wprowadzonych nowelizacji i wskazujący na praktyczny sposób wykładni nowych unormowań karnoprocesowych. Zapraszam