Zawartość
Instytucje pomocy społecznej

 
Tytuł:Instytucje pomocy społecznej
Url:https://ustawa.procesykarne.pl
Opis: 
 Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych wzorów rachunkowości), która – w ograniczonym zakresie – jest zarówno obowiązującą jednostki pomocy społecznej Jednocześnie odpowiadać musi zasadom realizacji budżetu (oraz planu finansowego w przypadku jednostek budżetowych), otóż odpowiadać specyfice jednostek pomocy społecznej Niewłaściwe zorganizowanie ewidencji księgowej w jednostce może być przyczyną wielu nieprawidłowości