Zawartość
kodeks karny kto podstępem

 
Tytuł:kodeks karny kto podstępem
Url:https://mm.prawoo.pl
Opis: 
 Komentarz do kodeksu karnego przedstawia w sposób obszerny twórczość doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości kodeksów zawartych również w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej. W sposób wyczerpujący i zarazem rzeczowy pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: - zasad odpowiedzialności karnej; - pojęcia przestępstwa; - systemu stosowanych środków penalnych; - obowiązywania Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej, oraz - katalogu czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej. Kodeks oddany Komentarz stanowi drobiazgowe i wszechstronne peryfraza wszystkich zadań w poruszanej tematyce