Zawartość
Wynagradzanie czas pracy i urlopy nauczycieli

 
Tytuł:Wynagradzanie czas pracy i urlopy nauczycieli
Url:https://kn.ksiazka-24.pl
Opis: 
 Stworzymy dla Ciebie najlepszy plan kont dla firmy. Ostatnie pół roku pokazało zarówno wiele problemów powiązanych ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Ponadto, obserwowaliśmy wielokrotne zmiany podejścia organów podatkowych do różnorodnych zagadnień w obszarze podatku VAT. Bogate orzecznictwo pozwala tak jak w zmodernizowany sposób spojrzeć na interpretację wielu przepisów. Ministerstwo opublikowało w ostatnim czasie listę przesłanek, których spełnienia oczekuje w celu zabezpieczenia odliczenia VAT, jak podatnik nieświadomie zostanie wplątany w przestępstwo podatkowe w VAT. Nowe normy dotyczące opodatkowanie bonów, voucherów i kart podarunkowych. Nowa matryca stawek VAT – przejście z PKWiU na CN. Kasy fiskalne i paragony elektroniczne. Faktury wystawiane do paragonów. Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia. Ograniczenie możliwości odzyskania VAT przy korektach okresów przeszłych. Zmiany w zakresie ulgi na złe długi w VAT. Likwidacja deklaracji VAT. Rozszerzenie sankcji VAT. Praktyczne problemy ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Przesłanki dochowania należytej staranności. Najnowsze orzecznictwo w obszarze VAT. Zobacz szczegóły