Zawartość
jak wspólnota mieszkaniowa może zmienić zarządcę

 
Tytuł:jak wspólnota mieszkaniowa może zmienić zarządcę
Url:https://www.bookslandia.pl/nieruchomosci-poradniki/100
Opis: 
 Zobacz czy wspólnota mieszkaniowa jest konsumentem,czym się różni wspólnota mieszkaniowa od spółdzielni,wspólnota mieszkaniowa jaka to forma własności,kiedy wspólnota mieszkaniowa jest vatowcem,wspólnota mieszkaniowa kto zarządza,wspólnota mieszkaniowa jako podatnik,wspólnota mieszkaniowa od ilu lokali,wspólnota mieszkaniowa opłaty za części wspólne i ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego opisać cechy charakterystyczne sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej czy też prawnej. Niestety, bardzo trochę osób wie nieco odnośnie do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a osoby zainteresowane tą tematyką nie mają możliwości kompleksowego zapoznania się odpowiednimi informacjami. Zarządca nieruchomości, nazywany wówczas w wielu przypadkach także administratorem, może być również zakontraktowany poprzez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną poprzez zarząd. Taka umowa nie zmienia ustawowego modelu zarządu nieruchomością wspólną, a zaledwie pozwala niejako wyręczyć zarząd własny i przynieść ulgę go w obszarze czynności, które zwykle wymagają posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Jednym z mitów krążących wśród członków wspólnot jest mylne przeświadczenie, że oddając zarządzanie wspólnotą osobie trzeciej tracą oni realną kontrolę powyżej tym, co przebieg zdarzeń się z budynkiem. Jest to lecz sprzeczny ze stanem faktycznym pogląd. Możliwość kontroli również pełnego wglądu w dokumentację wspólnoty również czynności zarządcy gwarantuje Ustawa o własności lokali. Wówczas zarząd wspólnoty mieszkaniowej skupia się bardziej nie tyle na bieżącym administrowaniu wspólnotą, co na kontroli działań zarządcy/administratora