Zawartość
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

 
Tytuł:ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
Url:https://prawoo.pl/autorzy-Michał+Koszowski.html
Opis: 
 Strona www uwzględnia zmiany wprowadzone przez ustawę art 25 a ustawy o wychowaniu w trzeźwości,wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,ustawa o wychowaniu w trzeźwości komentarz,ustawa o wychowaniu w trzeźwości zakaz spożywania,ustawa o wychowaniu w trzeźwości zmiany i o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, która m.in. gruntownie przemodelowała kompetencje samorządu gminnego dotyczące ograniczenia liczby miejsc sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych.