Zawartość
spółdzielnie mieszkaniowe prawo

 
Tytuł:spółdzielnie mieszkaniowe prawo
Url:https://prawoo.pl/prawo-spoldzielcze-2017,74
Opis: 
 Zobacz członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej i ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali bądź w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego scharakteryzować sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą zaufać zarząd osobie fizycznej czy też prawnej. Niestety, nader niedużo osób wie trochę odnośnie do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a osoby zainteresowane tą tematyką nie mają możliwości kompleksowego zapoznania się odpowiednimi informacjami. Zarządca nieruchomości, spółdzielcze mieszkania do wynajęcia znany jako wówczas często podobnie administratorem, może być zarówno zakontraktowany przez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną poprzez zarząd. Taka umowa nie zmienia ustawowego modelu zarządu nieruchomością wspólną, a jeno pozwala niejako wyręczyć zarząd własny i wspomóc go w zakresie czynności, które zwykle wymagają posiadania odpowiedniej informacji i doświadczenia. Jednym z mitów krążących wśród członków wspólnot jest mylne przeświadczenie, że oddając zarządzanie wspólnotą osobie trzeciej tracą oni realną kontrolę nad tym, co przebieg zdarzeń się z budynkiem. Jest to jednak sprzeczny ze stanem faktycznym pogląd. Możliwość kontroli także pełnego wglądu w dokumentację wspólnoty także czynności zarządcy gwarantuje Ustawa o własności lokali. Wówczas zarząd wspólnoty mieszkaniowej skupia się w wyższym stopniu nie tyle na bieżącym administrowaniu wspólnotą, co na kontroli działań zarządcy/administratora