Zawartość
dokumentacja pracownicza okres przechowywania

 
Tytuł:dokumentacja pracownicza okres przechowywania
Url:https://skpn.pl/oferta/Dokumentacja+pracownicza+2020+książka
Opis: 
 Czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, zarówno w postaci papierowej, w jaki sposób i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli złamany zostanie spory reduta papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrót okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy w ten sposób istotnych zmianach warto przeanalizować nowy stan prawny i przełożyć go na użyteczne aspekty obsługi tej dokumentacji. Szczegółowo przeanalizowane zostaną zasady możliwej elektronizacji akt osobowych także kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną również niezbędne przemiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt.